Nawierzchnie asfaltowe mogą zostać wykorzystane w celu zarówno remontu, jak i budowy od zera dróg dojazdowych, autostrad, podjazdów, nawierzchni obiektów mostowych oraz ścieżek rowerowych. Okazują się niezbędne również przy powstawaniu rozmaitego rodzaju placów, parkingów i dowolnych mniej lub bardziej konwencjonalnych realizacji.

Samo kładzenie nawierzchni asfaltowych jest procesem dosyć złożonym, jednak wykonywane przez profesjonalną i doświadczoną firmę, przebiega szybko i sprawnie, zapewniając jednocześnie długotrwałe, w pełni satysfakcjonujące efekty.

Procedura obejmuje standardowo następujące etapy:

1. Przygotowanie podłoża poprzedzone sprawdzeniem pod kątem wad związanych m.in. z jego równością, zanieczyszczeniami, nośnością oraz podłużnymi i poprzecznymi spadkami. Właściwe prace w tym zakresie obejmują przede wszystkim skrupulatne oczyszczenie obszaru roboczego, jego frezowanie i wyrównywanie oraz weryfikację poprawności rzędnych i ewentualną korektę elementów, takich jak hydranty lub studzienki kanalizacyjne.

2. Dobór i zamówienie odpowiedniej mieszanki asfaltowej, dobranej pod względem potrzeb konkretnej realizacji.

3. Transport asfaltu przez dostawcę na miejsce układania – wykonywany przy użyciu pojazdów gwarantujących przykrycie mieszanki w trakcie przewozu oraz w czasie oczekiwania na jej wyładowanie.

4. Dokonanie oceny mieszanki asfaltowej przed rozpoczęciem jej układania, w skład w której wchodzi pomiar temperatury oraz ocena wzrokowa (w celu zachowania optymalnych właściwości mieszanka przed aplikacją na podłoże nie może być ani zbyt zimna, ani zbyt gorąca).

6. Właściwe układanie nawierzchni asfaltowej, dbając na bieżąco o stałe tempo układania, dostarczanie mieszanki bez długich przerw, odpowiednią grubość aplikowanych warstw oraz regularnie sprawdzając prawidłowość jej składu i temperatury.

7. Zagęszczanie mieszanki przy użyciu walców i narzędzi precyzyjnie dostosowanych do czynników zewnętrznych, takich jak podłoże czy pogoda, a także typu samej masy, jej temperatury i wielkości uzyskanej nawierzchni.

Nawierzchnie asfaltowe a zaplecze maszynowe

W zależności od specyfiki konkretnego przedsięwzięcia, wykonywanie nawierzchni asfaltowych może wymagać użycia m.in. następującego sprzętu:

•    sterowanych mechanicznie frezarek – optymalnie, jeśli posiadają one bęben frezujący o szerokości mieszczącej się w przedziale 0,5-1,0 m,

•    sprężarek,

•    szczotek mechanicznych – w tym także walcowych,

•    otaczarek,

•    skrapiarek,

•    walców drogowych lub zagęszczarek,

•    samowyładowczych pojazdów z termosami lub przykryciami brezentowymi,

•    specjalistycznych narzędzi przeznaczonych do pokrywania krawędzi przyciętych warstw nawierzchni lepiszczem.