Nawierzchnie drogowe dzielą się na wiele niejednolitych rodzajów, z których każdy przeznaczony jest do różnych zastosowań oraz odznacza się nieco innymi właściwościami. Najtańszym i relatywnie najprostszym do uzyskania typem nawierzchni jest nawierzchnia gruntowa, wykonywana przy użyciu gruntu już obecnego w obrębie obszaru budowy oraz dodatkowych materiałów ulepszających jego jakość. Drogę uzyskuje się poprzez odpowiednie profilowanie i wyrównywanie, aby finalnie zapewnić jej stabilizację oraz możliwość efektywnego odprowadzania wody.

Kolejnym popularnym rodzajem nawierzchni drogowej jest nawierzchnia utwardzona. W zależności od konkretnego gatunku może dzielić się na nieulepszoną lub ulepszoną. Ta pierwsza posiada pojedynczą warstwę, uzyskiwaną ze sztucznych bądź naturalnych kamieni, bez dodatku stałego spoiwa. W przypadku drugiej natomiast całość konstrukcji łączona jest specjalnym spoiwem i może posiadać kilka warstw.

Spośród twardych nawierzchni nieulepszonych wymienić można np. nawierzchnię tłuczniową, żwirową i brukowaną. Drogi tego rodzaju – z uwagi na brak lepiszcza/spoiwa, pylenie oraz relatywnie duże nierówności – nie nadają się do szybkiego ruchu samochodowego. Jeśli chodzi z kolei o nawierzchnie twarde ulepszone, są one bezpylne i dostatecznie równe, aby umożliwić szybki ruch samochodowy. Należą do nich m.in. drogi bitumiczne, klinkierowe, kostkowe oraz nawierzchnie betonowe.

Ostatni z najpopularniejszych rodzajów dróg stanowią tzw. nawierzchnie kombinowane, wykorzystywane przede wszystkim w celu osiągania wysokich walorów estetycznych.

Nawierzchnia bitumiczna – szczególny rodzaj utwardzanych dróg

Drogi bitumiczne, uzyskiwane zwykle z kamiennego kruszywa lub specjalnego lepiszcza, stanowią obecnie jeden z najchętniej wybieranych typów nawierzchni drogowych. Dzieje się tak z kliku powodów. Po pierwsze są one relatywnie proste w wykonaniu. Po drugie niezwykle łatwo utrzymać je w czystości, dzięki dużej gładkości ich powierzchni. Po trzecie są elastyczne, bardzo wytrzymałe i wolno się ścierają.

Nawierzchnie bitumiczne można podzielić na dodatkowe podtypy w zależności od ilości lepiszcza przeznaczonego do ich wykonania. Na tej zasadzie wyróżniamy zatem trzy główne grupy, tj. nawierzchnie:

•    powierzchniowo bitumiczne, czyli po prostu naprawione płynnym lepiszczem drogi tłoczniowe czy też żwirowe,

•    uzyskiwane z kruszyw bitumowanych (smołospoinowych) występujących w formie gorącej masy bitumicznej – wykorzystywane zarówno na jezdniach, jak i drogach przeznaczonych dla pieszych,

•    wykonane z betonu asfaltowego i smołowego – wielowarstwowe, cechują się bardzo wysoką trwałością.