Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych

Prace obejmują likwidację spękań nawierzchni asfaltowej przez uszczelnienie pasmowe oraz uszczelnienia powierzchniowe spękań siatkowych.

Do uszczelniania podłużnych i poprzecznych spękań, jak również niezwiązanych spoin roboczych w warstwach ścieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych stosowane są bitumiczna masy zalewowe na gorąco, posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania spękań i szczelin, niską spływność w temperaturze +60°C, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Zalewa asfaltowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Proces naprawy nawierzchni bitumicznej

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w związku z tym zapobieżenia przyklejaniu się gorącej masy zalewowej do opon samochodowych, zalewy posypuje się na wierzchu wypełnienia suchym, drobnoziarnistym sypkim materiałem. Sprzęt wykorzystywany do wykonywania tego typu remontów to :

  • szczotki mechaniczne
  • frezarki
  • lance gorącego powietrza
  • kotły do podgrzewania zalewy
  • urządzenia do wypełniania spękań zalewą – zalewarki

W czasie wykonywania remontów należy zwrócić  szczególną uwagę na szerokość i głębokość oraz czystość spękań po oczyszczeniu. Roboty związanych z naprawą spękań, nie mogą być wykonywane podczas opadów atmosferycznych, a temperatura powietrza w trakcie wypełniania spękań zalewą bitumiczną nie powinna być niższa od +5˚C.